DEBUG HEADER : This is a cached page ! IK Consult - Veřejné zakázky a dotace

Úvod

Zabýváme se poradenstvím v oblasti veřejných zakázek a evropských dotací. Zajistíme pro Vás bezpečnou cestu bludištěm české legislativy a pravidel dotačních programů EU.

Nové zásady sociálně a environmentálně odpovědného a inovativního zadávání

Na Portálu o veřejných zakázkách najdete metodické stanovisko k novým zásadám sociálně odpovědného, environmentálně odpovědného a inovativního zadávání, které vstoupilo v platnost s novelou ZZVZ od 1. 1. 2021. Podrobnější informace pak můžete najít například na webu Sociálně odpovědného veřejného zadávání, na webu Obecní portál nebo přímo na Portálu VZ zde.

PF 2021

Úspěšné vykročení do roku 2021 Vám přeje kolektiv IK consult s.r.o.

Doporučení Ministerstva k zadávání v době koronakrize

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vydalo soubor doporučení k zadávání veřejných zakázek v době trvající koronavirové krize, tedy v době nouzového stavu vyhlášeného vládou. Doporučení se týkají např. zkrácení zadávacího řízení, podmínek pro uzavírání smluv nebo využívání online komunikace. Doplňují je stanoviska Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Více na https://portal-vz.cz/metodiky-stanoviska/metodicka-doporuceni-k-zzvz/doporuceni-k-zadavani-zakazek-v-dobe-koronavirove-nakazy/